Ֆիզիկական կուլտուրայի և մարմնակրթության դասաժամի գնահատման առաջարկ

Գնահատման համակարգի կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի և մարզական ուղվածության դասերին նպատակ ունի՝ սովորողների մոտ պատկերացում ձևավորել սեփական կարողությունների և վարքային կանոների պահպանման վերաբերյալ: Գնահատումը, որպես մանկավարժական միջոց, պետք է ուղված լինի ի շահ սորորողի և չհանդիսանա պատժի միջոց։ Գնահատումը չպետք է լինի ուսուցչի կողմից կամայական, այլ տվյալ դեպքում, հիմք ունենա սովորողին ամբողջական  բացատրություն տրամադրել։ Այս ամենից ելնելով, գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ պետք է ստեղծվի այնպիսի սանդղակ, որը կարտացոլի սովորողի ֆիզկուլտուրայի դասերին պատշաճ մասնակցությանը և գնահատականի ամբողջական պատկերացմանը։

1.Դասերին մասնակցություն համազգեստով(ամսական նվազագույնը 10 դասաժամից ոչ պակաս)  4 միավոր

2.Դասերին մասնակցություն համազգեստով(ամսական 5-9 դասաժամ) 3 միավոր

3.Դասերին մասնակցություն համազգեստով(1-4 դասաժամ) 2 միավոր

4.Դասերին առանց համզգեստ ներկայանալը կամ դասերին չմասնակցելը ամբողջ ամիս 1 միավոր

5.Դասերին ակտիվություն դրսևորումը և  մարզիչի հրահանգները պատշաճ կատարումը  2 միավոր

6.Դասերի ծրագրով նախատեսված մարզական հմտությունների ձեռքբերումը խաղի կանոններին համապատասխան, մարզաձևի հիմնական հնարքների կատարումը, նորմատիվ պահանջների կատարումը գնահատվում է 2 միավոր

7. Կրթահամալիրային ստուգատեսներին մասնակցությունը, քայլքերը, բարձրունքի հաղթահարումը, ռազմամարզական ճամբարներին և հեծանվաերթերին մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր

8.Դասերից դուրս մարզական ակումբներին մասնակցությունը, լրացուցիչ կրթության խմբերում  ընդգրկումը գնահատվում է 1 միավոր

9. Մարզական բարձր նվաճումների հասնելը (ՀՀ չեմպիոն, հավաքականի անդամ, միջազգային մրցաշարերին մասնակցելը) 1 միավոր։

Advertisement

One thought on “Ֆիզիկական կուլտուրայի և մարմնակրթության դասաժամի գնահատման առաջարկ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s