Մասնաժողովի առցանց նիստ

Օր՝ նոյեմբերի  23
Ժամ՝ 15:30 մուտքը՝ հղումով

Նոյեմբերին մարզադպրոցի իրականացված աշխատանքներ, նախագծեր՝

Սեբաստացու օրերի վերջին շաբաթվա մարզադպրոցի անելիքները՝