Մարզադպրոցի այցը Գագարին ավան

Ապրիլի 7, ժամը 9-ից 16։00

Մասնակիցներ՝ Միքայել Ղազարյան, Նաիրա Հարութունյան, Սյուզաննա Սարգսյան:

Այցելության նպատակը՝

  • Բլեյան Բաց ցանց նախագծով, այց Գագարին ավան, հարակից համայնքներ:
  • Ուսումնական, լրացուցիչ կրթության դասաժամերի կազմակերպման փորձի փոխանակում
  • Մարզադահլիճների, հանդերձարանների դիտարկում՝ առաջարկներ:
  • Մարզադաշտերի, բացօդյա մարզական տարածքների դիտարկում, առաջարկներ:
  • Մարզական գույք \վիճակ, առկայություն\
  • Համատեղ նախագծերի, մրցաշարերի քննարկում:
  • Մասնագետների վերապատրաստման առաջարկ
  • Առցանց դասերի կազմակերպման փորձի փոխանակում
  • Այլ առաջարկներ

Այցելության համայնքները՝

  1. Գագարին ավան՝ ֆիզկուլտուրայի մասնագետ՝ Համլետ Առաքելյան

2. Գեղամավան համայք- ֆիզկուլտուրայի մասնագետ ՝ Գագիկ Հովհաննիսյան

3. Ծաղկունք համայք- ֆիզկուլտուրայի մասնագետ՝ Գոհար Խաչատրյան

4. Դդմաշեն համայք — ֆիզկուլտուրայի մասնագետ՝ Գևորգ Գևորգյան

5. Զովաբեր համայք- փոխտնօրեն- Անդրանիկ Առաքելյան

Նախագծի ղեկավար՝ Միքայել Ղազարյան, Նաիրա Հարութունյան և ընկերներ