Մարզիչի մասին

Գևորգ Հազարումյան, նետաձգության մարզիչ