Լրացուցիչ կրթություն

Այս բաժնում ներկայացված է կրթահամալիրում իրականացվող մարզական լրացուցիչ կրթության խմբերը:

Advertisements