Լրացուցիչ կրթություն

Այս բաժնում ներկայացված է կրթահամալիրում իրականացվող հանդբոլի լրացուցիչ կրթության խումբը: